Κυσταδένωμα ωοθήκης

Κατηγορία: γυναικολογικό

Είδος εξέτασης: αξονική τομογραφία

Ιστορικό: ψηλαφητή κοιλιακή μάζα


Ευρήματα από τις ακτινολογικές εξετάσεις

Δισδιάστατες απεικονίσεις με τεχνική MIP όπου διακρίνεται το κυσταδένωμα σε πυλαία φάση

Δισδιάστατες απεικονίσεις με τεχνική MIP όπου διακρίνεται το κυσταδένωμα σε πυλαία φάση

ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 96 fax: 26510 646 96